• 1921 Ve 1924 Anayasaları

1921 Ve 1924 Anayasaları

20 Ocak 1921 Anayasası (Teşkilatı Esasiye Kanunu)

20 Ocak 1921'de, TBMM tarafından kabul edilen ilk Anayasa (Teşkilatı Esasiye Kanunu), TBMM'nin dokuz aylık çalışmasından ve uzun görüşmelerden sonra kabul edilmiştir. Bu Anayasa, dağılan ve yok olan Osmanlı İmparatorluğu yerine yeni bir devletin kuruluşunu hukuki yönden belirten ve varlığını sağlayan bir eserdir. Yeni Anayasa aynı zamanda milli egemenliği hâkim kılan ve vatanın kaderine milli egemenliğin temsilcisi Büyük Millet Meclisi'nin el koymasını mümkün kılan ve onun meşruluğunu da tanıtan, hukuki ve siyasi değeri olan bir belgedir.

20 Ocak 1921'de kabul edilen Anayasa, 23 asıl, bir de ayrı madde halinde iki kısım olarak düzenlenmiştir. Genel esasları kapsamaktadır. Anayasanın kısa oluşu, o devrin özelliğinden ileri gelmekteydi. Sadece olağanüstü şartları ve acil ihtiyaçları karşılamak için, kısa ve özel bir anayasa hazırlanmıştı. 20 Ocak 1921 Anayasası bir geçiş dönemi anayasası olarak, Milli Mücadelenin çok dinamik olağanüstü şartlarına uymakta ve demokratik niteliğinin yanı sıra ihtilalci karakterini de korumaktaydı. Anayasanın ruhunda ve mantığında kuvvetler birliği sistemi hakimdi. Milli iradeyi millet namına temsil eden tek yetkili organın, Türkiye Büyük Millet Meclisi olduğunu belirtmektedir. Başkansız bir Cumhuriyet kuran bu Anayasa ile milli irade Meclis tarafından tescil edilmekte ve yürütülmekte, böylece kuvvetler birliği esası, kuvvetlerin şuurlu bir merkezde toplanmasını ve tek bir iradeye bağlanmasını da şart kılınmaktadır.

20 Nisan 1924 Anayasası

20 Ocak 1921 tarihli Anayasa (Teşkilatı Esasiye Kanunu) olağanüstü devrin, olağanüstü şartları içinde çıkarılmış dinamik bir dönemin anayasası idi. Daha sonra, şartlar değişmiş, Cumhuriyet ilan olunmuş, Türk devrimi aksiyon evresinden yeniden düzenleme, reformlar evresine yönelmişti. Yeni Türkiye'nin yeni bir Anayasaya ihtiyacı vardı. TBMM'nde çalışmalar ve müzakereler sonunda, 20 Nisan 1924'te 105 maddeden oluşan yeni Anayasa kabul edildi.

20 Nisan 1924'te kabul edilen yeni devletin ikinci Anayasası, Milli Mücadelenin kazanılmasından ve Cumhuriyetin ilanından sonra, demokrasi ilkesine değer veren bir anayasa olarak düzenlendi.

1924 Anayasası, dayandığı ilkeler bakımından, 1789 Fransız İhtilali'nden itibaren gelişen ferdiyetçi ve hürriyetçi hukuki ve siyasi ideolojiyi temsil etmekte ve aynı zamanda siyasi fikir akımlarının tarihi gelişmesinden de faydalanmaktadır. Bu Anayasa hazırlanırken, 1921 tarihli Anayasanın dayandığı temel esaslardan esinlenilmiştir. Milli egemenlik, tek meclis ve kuvvetler birliği ve meclisin üstünlüğü prensipleri, 1921 Teşkilatı Esasiye Kanunu'ndan alınmış ve geliştirilmiştir.

Yorum Yap


Lütfen Buradan Soru Sormayınız.
Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

1921 Ve 1924 Anayasaları


1921 Ve 1924 Anayasaları İndir

Benzer Konular

Atatürk İnkılapları, Özellikleri, Açıklamaları

Atatürk İnkılapları, Özellikleri, Açıklamaları

Atatürk inkılapları ile çağdaş bir devlet niteliğine kavuştuk. Dünyada saygınlığımı..

Cumhuriyet Döneminde Yapılan İnkilaplar

Cumhuriyet Döneminde Yapılan İnkilaplar

Siyasal Alanda Yapılan Değişiklikler (İnkılaplar) Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde 1919 yılında ..

Türk Tarihi Boyunca Yaşanan Demokratik Gelişmelerin Kronolojik Sırası

Türk Tarihi Boyunca Yaşanan Demokratik Gelişmelerin Kronolojik Sırası

Türk Tarihi Boyunca Yaşanan Demokratik Gelişmeler, 1808 tarihinde ilan edilen Sened-i İttifak i..

Kanun-ı Esasî Nedir, Hakkında Kısa Bilgi

Kanun-ı Esasî Nedir, Hakkında Kısa Bilgi

Kânûn-i Esâsî (Osmanlı Türkçesi: قانون اساسى) Fransızca Loi co..

1876 Kanun-i Esasi' (İlk Türk Anayasası) nin Özellikleri

1876 Kanun-i Esasi' (İlk Türk Anayasası) nin Özellikleri

1876 kanun-i esasi (ilk türk anayasası) nın özellikleri :  II. Abdülhamit döneminde ilan e..

Atatürk'ün Ölçülerde Yaptiği Değişiklikler

Atatürk'ün Ölçülerde Yaptiği Değişiklikler

ATATÜRKÜN ÖLÇÜLERDE YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLER Atatürk’ün &Oum..

Tasvir-i Efkar Gazetesi

Tasvir-i Efkar Gazetesi

TASVİR-İ EFKAR GAZETESİ 28 Haziran 1862 - 1949, İstanbul Havâdis ve maarife dair Osmanlı gaze..

Halkçılık Nedir

Halkçılık Nedir

Halkçılık: Gerek içeriği gerekse hedefleri açısından bakıldığında. Cumhuriye..

Etiketler: 1921 Ve 1924 Anayasaları, odev, Tarih