Edebiyat

Edebiyat

Anlatmaya (Olaya) Dayalı Metinler 2

Anlatmaya (Olaya) Dayalı Metinler 2

  ANLATMAYA (OLAYA) DAYALI METİNLER          Öykü (Hikaye)..

Göstermeye Bağlı Metinler 3

Göstermeye Bağlı Metinler 3

Göstermeye Bağlı Metinler Tiyatro Tiyatro, insan yaşamından bazı kesitleri sahnede seyirciler &..

Sözlü Anlatım Türleri 4

Sözlü Anlatım Türleri 4

Sözlü Anlatım Türleri Konferans Sanat, bilim, teknoloji gibi konularda açıklay..

Beşhececiler

Beşhececiler

İkinci Meşrutiyet'ten (1908) sonra Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in öncülüğünde filizlenen Y..

Dini Tasavvuf Halk Edebiyatı

Dini Tasavvuf Halk Edebiyatı

Türk Edebiyatı’nın içinde Dinî-Tasavvûfî edebiyatın önemli bir yeri vardır. Bugün kabul gören anlayı..

Divan Edebiyatı

Divan Edebiyatı

Divan edebiyatı,Türklerin Müslümanlığı kabul etmelerinden sonra İslam uygarlığının bilim,inanç ve ku..

Özlü Sözler

Özlü Sözler

1-) Zor iş, zamanında yapmamız gereken fakat yapmadığımız kolay işlerin birikmesiyle meydana gelir. ..

Edebiyatımızda İlkler

Edebiyatımızda İlkler

*İlk yerli tiyatro eseri:Şinasi / Şair Evlenmesi /1859 *İlk yerli roman :Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı ..

Takvîmü’t-Tevârîh, Takvimü't Tevarih nedir

Takvîmü’t-Tevârîh, Takvimü't Tevarih nedir

Kronolojik bir dünya tarihi olan Takvîmü’t-Tevârîh Kâtip &Cc..

Çalıkuşu Roman Özeti, Çalıkuşu Romanı Kitap Özeti

Çalıkuşu Roman Özeti, Çalıkuşu Romanı Kitap Özeti

KİTABIN KONUSU: Evleneceğinden önceki gün Feride nişanlısı Kâmran’ın daha önceden kendisini aldattı..

Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Anlatım Biçimleri Ve Düşünceyi Geliştirme Yolları

Çeşitli amaçlara yönelik olarak gerçekleştirilen anlatımın etkileyici olması için çeşitli yöntemlere..

Ezopun Eserleri ve Özellikleri

Ezopun Eserleri ve Özellikleri

Ezopun Eserlerinin Genel Özellikleri Öykünce ya da fabl, sonunda ders verme amacı güden, güldüren..

Divan-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet

Divan-ı Hikmet, Ahmet Yesevi (ö. 1166)'nin söylediği "hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren Türk ta..

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

Divan Edebiyatı Nazım Şekilleri

Gazel Aşk şarap ve tabiat güzelliklerini terennüm eden gazel 5-15 beyitten meydana gelmiştir. Gazeli..

Atabetü'l-Hakayık

Atabetü'l-Hakayık

Atabetü'l-Hakayık (günümüz Türkçesi ile Gerçeklerin Eşiği), Edip Ahmet Yükneki'nin, Karahanlı beyler..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 68 (5 Sayfa)