Matematik

Matematik

Doğal Sayılar

Doğal Sayılar

Sayma sayıları kümesine {1,2,3,…} sıfırı da katarsak doğal sayılar oluşur. Doğal sayılar..

CEBİR NEDİR

CEBİR NEDİR

Cebir, yapı, bağıntı ve nicelik üzerine uğraşan bir matematik dalıdır. Bilinmeyen değerlerin, simge ..

Logaritma

Logaritma

Logaritma (Yunanca: λόγἀριθμός), 17. yüzyılın başında hesapları hızlandırmak için yapılan bir buluşt..

Aritmetik Ve Geometrik Diziler, Seriler

Aritmetik Ve Geometrik Diziler, Seriler

ARİTMETİK DİZİ A. TANIM Ardışık iki terimin arasındaki fark, aynı sabit bir sayı olan dizilere N+..

Denklem Sistemleri

Denklem Sistemleri

Bir Bilinmeyenli Rasyonel Denklemler İçerisinde eşitlik ve bir bilinmeyen bulunan rasyonel ifadeler..

Ondalık Kesirler

Ondalık Kesirler

Paydası 10 veya 10’un kuvveti olacak şekilde genişletilebilen kesirlere ondalık kesir denir.Yada vir..

Matematiksel Buluşlar

Matematiksel Buluşlar

Logaritma'nın Tarihsel Gelişimi Üslü olarak verilen bazı ifadelerin gerçek değerlerini, doğrudan doğ..

Oran Ve Orantı

Oran Ve Orantı

Oran ve orantı Büyüklük, nicelik veya derece bakımından, iki şey arasında veya parça ile bütün arası..

Matematiğin Kısa Bir Tarihi

Matematiğin Kısa Bir Tarihi

Matematik, bir yönüyle resim ve müzik gibi bir sanat, bir yönüyle bir dil ve başka bir yönüyle de ta..

Denklem Nedir

Denklem Nedir

Denklem, iki niceliğin eşitliğini gösteren bağıntıdır. Araya (=) işareti konularak ifade edilir. Den..

Denklem Çözme

Denklem Çözme

2x+3=5+x Bu bir denklemdir. Bir bilinmeyenlidir. Aynı olan türleri bir tarafta toplarsanız sonuca u..

Permütasyon  ve Kombinasyon konusu

Permütasyon ve Kombinasyon konusu

Matematikte permütasyon, her sembolün sadece bir kez ya da birkaç kez kullanıldığı sıralı bir dizidi..

Yüzde Problemleri ve Çözümleri

Yüzde Problemleri ve Çözümleri

A. BASİT YÜZDE PROBLEMLERİ Yüzde problemleri; “temel sayı”, “yüzde oranı” ve “yüzde payı”ndan her ha..

Faktöriyel Ve Permütasyon Konusu

Faktöriyel Ve Permütasyon Konusu

Faktöriyel Ve Permütasyon Konusu - odev - Matematik..

Cebirin tarihi gelişimi

Cebirin tarihi gelişimi

Büyük bir buluş yapmak öyle herkese nasip olmayan zor bir işti ama kimi za man o buluşun nere..

Gösterilen: 1 ile 15 arası, toplam: 63 (5 Sayfa)